Referenties

Hatenboer Water

Voor Hatenboer Water is als meewerkend project leider gewerkt aan de commissioning van waterbehandelingsapparatuur aan boord van een in aanbouw zijnde cruiseschip. Na een goede voorbereiding & testfase aan boord op de werf van Meyer in Papenburg, is uiteindelijk tijdens 2 proefvaarten op zee, de apparatuur getest en overgedragen aan de Engelse rederij Saga Cruises. 
Persoonlijk leuk punt was het ‘scoren van de belangrijkste handtekening’ op mijn verjaardag, 9 september.

Veolia Water Technologies, Ede

Constructie site-supervisor van een puur water plant project in Brabant. Uit drinkwater wordt met combinaties van ontharding, RO en EDI zuiver water van 2 kwaliteiten gemaakt, ten behoeve van stoom- en medicijnproductie. Michiel was dagelijks op site, stuurde onderaannemers aan en was de directe contactpersoon voor de eindklant haar mensen. Tussendoor actief in installatie van skids en PVC leidingwerk.

PUM Expert
Bredenoord Aggregaten

Het Nederlandse familiebedrijf Bredenoord te Apeldoorn heeft een unit ontwikkeld die de restwarmte van het aggregaat gebruikt om goed water te produceren. Waterdokter.nl helpt Bredenoord met een stukje watertechnologie, marktverkenning en praktijktesten.

Hofstede Sterreschans (1999 tot heden):

Koninklijke Luchtmacht

Cursus voor Hygiene en Preventieve Gezondheid (HPG) specialisten van Luchtmacht, Landmacht en Marine op vlak van Operationeel Waterbeheer. Verkorte versie van elders beschreven cursus.

Ovivo water (Christ Holland), Tunesië.

Christ Holland heeft een Reverse Osmosis plant met remineralisatie unit geleverd op de Heineken brouwerij nabij Tunis.
Namens Christ de Franstalige operators getrained. De Franse training was zowel theorie als hands-on plant operations met oplossen van, opzettelijk, geïntroduceerde storingen.

Dit was een mooi voorbeeld van hoe mensen elkaar kunnen begrijpen als ze het willen. De meerderheid sprak beter Arabisch dan Frans. Sommigen spraken ook weer Duits, anderen Engels. Zo kom je er altijd uit!

Pentair (Norit Process Technology), Istanbul

Istanbul heeft twee vuilnisbelten. Regenwater sijpelt door deze belten en raakt aanzienlijk vervuild. Onderin de berg bevinden zich op plastic zeil liggende drains. Het zo opgevangen water wordt naar de MBR gepompt en behandeld. In verband met strengere op komst zijnde EG regels zijn de huidige installaties op beide vuilnisbelten vervangen door innovatieve percolaatwater MembraanBioReactoren (MBR) van Norit. Met een totale percolaatflow van ongeveer 5000m3/dag was dit bij opstart het grootste percolaatwater MBR project ter wereld.
Michiel A. Doude van Troostwijk was 9 maanden Norit haar Commissioning, Start-up & Operations Supervisor en continu op site.

Koninklijke Luchtmacht

Door steeds meer buitenlandse missies is er bij de Hygiëne en Preventieve Gezondheid (HPG) specialisten van de Luchtmacht behoefte ontstaan voor aanvullende expertise op het gebied van drink -en afvalwater. Om in deze behoefte te voorzien is een cursusboek Operationeel Waterbeheer geschreven en vervolgens is een 5 daagse training gegeven. De cursus geeft een overzicht van specifieke Norm en Regelgeving, Basis Waterkennis, Waterzuiveringtechniek, Waterproductiemiddelen en de Dagelijkse Praktijk. De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een apparatuur deel in een veldsituatie.

OTV-Rossmark (eigendom van Veolia Water)

In de Harsnaschpolder nabij Den Haag is de grootste afvalwaterzuivering van Nederland gebouwd. Het private consortium Delfluent B.V. gaat hem 30 jaar bedienen in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. 
In 2006-2007 lid van het Commissioning team. O.A. betrokken bij zowel testen,  dagelijkse operations, optimalisatie, training personeel, opstellen/bijwerken manuals en onderhouden van interne en externe contacten.
In 2005: liaison tussen het opstart- en bouwteam en de vergunning verlenende instanties. Netwerk ingezet om tot gedogen in eerste weken opstart te komen, als zuivering nog niet 100% op specificatie draait. Aanpassing vergunning werd door iemand anders uitgevoerd. Overleg uiteindelijke plant-operator over soepele overgang van construction naar operations.

Ovivo Water (Christ Holland) – Tunesië

Commisioning en opstart van een grote RO drinkwaterinstallatie voor Sonede, het drinkwaterbeddrijf van Tunesië. Christ leverde 11 jaar geleden al drie vergelijkbare lijnen. In tegenstelling tot andere RO’s in Tunesië draait deze zonder noemenswaardige problemen. Met de oorspronkelijke membranen, van zeker 10 jaar oud!!
Christ / Sonede tevens voorstellen gedaan hoe de voorbehandeling en PLC nog beter kunnen draaien.
Het was speciaal om dit project in de periode rond Kerstmis en Oud & Nieuw te doen, met alternatieve pretjes als een oase bezoeken etc.

Nalco Europe

Vertalen Amerikaanse Nalco 3D Trasar technologie training naar het Nederlands.
Michiel kent het specifieke Nalco taalgebruik goed.
Tijdens het dienstverband in de jaren 90 met Nalco was hij betrokken bij de introductie van de eerste versie van Nalco Trasar.

Wetenschappelijke begeleidingscommissie Loosdrechtse Plassen

Gaandeweg is de waterkwaliteit van de plassen zichtbaar verslechterd.
B&W van de gemeente Wijdemeren heeft de commissie geïnstalleerd en haar gevraagd te adviseren over mogelijke oplossingen.
Waterdokter.nl brengt haar hands-on expertise  op vlak van nutriënten verwijdering en natuur conservering in.
Update:
Bovenstaande was zeg rond 2005/6.
Men is 16 november 2022 gestart met het baggeren van de Loosdrechtse Plassen…. Zie foto.

Eigen Research: Optimalisatie Coagulatie-proces drinkwaterbereiding

In de drinkwaterwereld en de industrie wordt onder andere uit oppervlaktewater drinkwater en proceswater bereid. Als eerste stap wordt meestal een fysisch/chemische scheiding uitgevoerd waarbij veelal chemische hulpstoffen worden ingezet om gesuspendeerd en zwevend materiaal grotendeels te kunnen verwijderen.
Waterdokter .nl heeft eigen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een geoptimaliseerde fysisch/chemische scheiding en de daarbij behorende operationele verbeteringen en financiële besparingen.

Vijf case Studies over het optimaliseren van oppervlaktewaterzuiveringen zijn beschikbaar.

Reststoffenunie

Als extern adviseur, een van de klanten van Reststoffenunie geadviseerd rondom milieu- en technische zaken bij het mechanisch ontwateren van drinkwaterslib.
Michiel heeft veel ervaring opgedaan met het werken met polymeren, in tal van watertoepassingen.

Stichting Wateropleidingen

De stichting maakt en geeft trainingen aan personeel in de publieke watersector.
Waterdokter.nl herschreef een wateropleiding en was betrokken bij een brainstormsessie over het opzetten van een Asset Management cursus.

Water Specialist Defensie

Na het volgen van een militaire opleiding aan de KMA te Breda, is Michiel A. Doude van Troostwijk als Functioneel Specialist aangesteld bij het Reservepersoneel van de Koninklijke Landmacht in de rang van Luitenant-Kolonel. Voor Defensie zal hij in wederopbouw gebieden verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de drinkwater situatie. Hij bemoeit zich niet met de militaire operatie, alleen met de humanitaire kant. Denk aan opstarten / optimaliseren van de lokale drinkwatervoorziening, trainen lokaal personeel of uitstippelen beleid. 
Voor de Genie tijdens Operation Heroic Engineer in Duitsland is de drinkwaterapparatuur van de Litouwers en Hongaren geëvalueerd (zie foto, boven op een Zenon membraan unit)

Waternet (Gemeente Waterleidingen Amsterdam)

Interim Process Engineer bij de productie afdeling. Optimalisatie van het coagulatie en onthardingsproces. Voor de coagulatie zie het elders vermelde eigen onderzoek, dit borduurde voort op het eerder door Michiel bij Waternet uitgevoerde coagulatie onderzoek (o.a. jar-testen).

Waternet geadviseerd de uit de ontharder komende kalkkorrels ter plekke te breken, fractioneren en deels als voeding terug de reactor in te sturen. Dit maakt niet alleen zand als entmateriaal overbodig, het levert ook een 100% kalkproduct op. Dit zuivere product heeft een hogere marktwaarde dan een kalkkorrel waarin een zandkorrel zit. Waternet heeft deze proceswijziging, meer dan 10 jaar verder, inmiddels geïmplementeerd.

Unicef, Irak

Consultant “Food for oil program UN”. Optimalisatie van drinkwaterproduktie processen, oa middels begeleiding praktijkproeven, controle voortgang installatie nieuwe apparatuur en hands-on operator training. De capaciteit van een installatie kan vaak gemakkelijk met minimaal 30% worden verhoogd dan waarvoor hij ooit was gebouwd.
Beoordeling efficiency van nieuwe analytische apparatuur.
Schrijven van een praktische training manual over drinkwaterproductie voor bedienend personeel.

Rode Kruis, Kosovo

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Inventarisatie drinkwater en sanitatie situatie in Kosovo.
In gang zetten revisie pompstation, verbeteren van twee waterbronnen, aanleg drinkwaterdistributie netwerk in een dorp.

Umgeni Water & Spirit of Adventure, Shongweni Dam, Zuid-Afrika

Ondersteunen lokaal personeel bij de dagelijkse bediening van een lokaal drinkwaterstation.
Geven van leiderschapscursussen volgens Covey op dezelfde locatie. Doel van deze cursussen was om actief de kinderen op gemengde scholen via de buitensport met elkaar te laten samenwerken. Idee was dat ze een voorbeeld voor hun ouders zouden zijn.

Nalco, Benelux & USA (5 jaar)

In de jaren 90 adviseur en specialist op het gebied van veldproeven, proefinstallatie proeven en optimalisaties van dagelijkse waterbehandelingsprocessen (stoomketel, koeltoren, proceswaterbereiding of afvalwaterzuivering). Ontwerpen van een mobiele proefinstallatie (500.000 Euro) voor waterhergebruik studies in de Europese industrie, Nalco Recycle Center genoemd.
Projecten gedaan bij: Avebe, Philips, Heijmans Milieutechniek, AKZO, Norit, Nam, Shell, Campina, Texaco Houston (USA), Tampa Electric (USA), Q8, Parenco, Mc Cain, AMC Ziekenhuis, Ten Cate en diverse slachterijen.
Zie CV voor meer details.

Telecom (Telfort, Nokia/Ben en KPN)

Acquisitie van dak-ruimte en ontwerp/bouw supervisie van GSM infrastructuur (BTS & BSC) voor Telfort, Nokia/Ben & KPN. 
Na het volgen van een opleiding tot RF radioplanner voor KPN gewerkt aan herontwerp van antenneopstellingen.
(Waterdokter.nl is NIET meer beschikbaar als RF planner omdat hij dat werk niet uitdagend genoeg vond.)
Gedurende deze projecten bleek algemene kennis van constructie, elektronica, veiligheid, klantenservice, GIS e.d. niet allen erg nuttig, ze is ook verder uitgebreid.

Constructie

Betrokken bij verscheidene restauratie- en bouwprojecten, in rollen variërend van opdrachtgever, opzichter tot bouwvakker

Beetje vastzittend project?
Michiel is expert in vlot trekken……