Referenties

Hatenboer Water ( feb. tot okt. 2020)
Voor Hatenboer Water is als meewerkend project leider gewerkt aan de commissioning van waterbehandelingsapparatuur aan boord van een in aanbouw zijnd cruiseschip. Na een goede voorbereiding & testfase aan boord op de werf van Meyer in Papenburg, is uiteindelijk tijdens 2 proefvaarten op zee, de apparatuur getest en overgedragen aan de Engelse rederij Saga Cruises. Van de tapijtlegger tot en met de motorenleverancier zijn er mensen mee geweest.
Persoonlijk leuk punt was het ‘scoren van de belangrijkste handtekening’ op mijn verjaardag, 9 september.
Zie hieronder 3 filmpjes van het uitdokken van Spirit of Adventure en hoe modulair men een dergelijk schip in 1 jaar bouwt, in dit geval het zusterschip Spirit of Discovery.
Bouwen 1 (3:45 min) 
Bouwen 2 (1:13 min)
Uitdokken (1:34 min)

www.hatenboer-water.com

Veolia Water Technologies, Ede
(feb tot juni 2019)
Constructie site supervisor van een puur water plant project in Brabant. Uit drinkwater wordt met combinaties van ontharding, RO en EDI zuiver water van 2 kwaliteiten gemaakt, ten behoeve van stoom- en medicijnproductie. Michiel was dagelijks op site, stuurde onderaannemers aan en was de directe contactpersoon voor de eindklant haar mensen.
www.veoliawatertechnologies.nl

PUM Expert
Water expert bij PUM (vrijwilliger). Het project betreft het geven van afvalwateronderwijs aan de universiteit in Kosovo. Deze expertise is daar nauwelijk aanwezig. PUM helpt bij deze kennis-opbouw en maakte en gaf trainingen.  www.pum.nl


Bredenoord Aggregaten
Het Nederlandse familiebedrijf Bredenoord heeft een unit ontwikkeld die de restwarmte van het aggregaat gebruikt om goed water te produceren. Waterdokter.nl helpt Bredenoord met een stukje watertechnologie, marktverkenning en praktijktesten.
Klik HIER voor een persbericht van de Bredenoord MD Water & Power Unit.


Hofstede Sterreschans
aanzicht boerderij over brandvijverPeriode 1999 tot 2015:
Vanaf  2015, zie PROJECTEN.
Sinds  1999 verantwoordelijk voor onderhoud en restauratie van een klein landschapspark in de Utrechtse Vechtstreek.
Een troebele monumentale vijver van 6000m2 is door actief biologisch beheer weer helder gekregen.
KLIK HIER VOOR DE CASE STUDY.
Michiel schreef in 2014 het technisch deel van een artikel over zwemvijvers in het blad Arcadie.
KLIK HIER VOOR HET ARTIKEL.

Exploitatieresultaat is zwaar negatief en draait op het pensioen van de eigenaar. In 2008 is door Michiel en de eigenaar een traject gestart om de verlieslatend verpachte boerderij te kunnen herbestemmen. De overheid bepaalde de verhuurprijs…. Na jaren van juridisch touwtrekken, bedrijfsplannen maken, overleg met de overheid, bedrijven,  werd de eigenaar in mei 2014 in het gelijk gesteld. Dit is de eerste keer in de Nederlandse pachtgeschiedenis dat de eigenaar op basis van een ‘belangenafweging’ zijn boerderij leeg krijgt opgeleverd. Klik HIER voor een artikel over dit vonnis.
Eind 2015 is de restauratie gestart. De Provincie Utrecht draagt hier met een significante projectsubsidie uit haar Parelfonds aan bij.


Koninklijke Luchtmacht
Cursus voor Hygiene en Preventieve Gezondheid (HPG) specialisten van Luchtmacht, Landmacht en Marine op vlak van Operationeel Waterbeheer. Verkorte versie van hieronder beschreven cursus.


Ovivo water (Christ Holland), Tunesië.
Heineken bouwt nabij Tunis een nieuwe brouwerij. Christ Holland heeft een Reverse Osmosis plant met remineralisatie unit geleverd. Namens Christ de Franstalige operators getrained. Training was zowel theorie als hands-on plant operations met oplossen van, opzettelijk, geintroduceerde storingen.


Pentair (Norit Process Technology), Istanbul
P1000785Istanbul heeft twee vuilnisbelten. Regenwater sijpelt door deze belten en raakt aanzienlijk vervuild. Onderin de berg bevinden zich op plastic zeil liggende drains. Het zo opgevangen water wordt naar de MBR gepompt en behandeld. In verband met strengere op komst zijnde EG regels zijn de huidige installaties op beide vuilnisbelten vervangen door innovatieve percolaatwater MembraanBioReactoren (MBR) van Norit. Met een totale percolaatflow van ongeveer 5000m3/dag is dit (status 2007) het grootste leachate MBR project ter wereld.
Michiel A. Doude van Troostwijk was van Mei tot en met December 2007 Norit haar Commissioning, Start-up & Operations Supervisor en continu op site.
KLIK HIER  VOOR FOTO’S VAN DE EUROPESE ZIJDE (ENGELS)
KLIK HIER VOOR INFORMATIE AFKOMSTIC VAN DE ISTAC WEBSITE (ENGELS)
KLIK HIER VOOR EEN ARTIKEL OVER DIT PROJECT VAN MKB NEDERLAND


Koninklijke Luchtmacht
Chinook met bambi bucketDoor steeds meer buitenlandse missies is er bij de Hygiëne en Preventieve Gezondheid (HPG) specialisten van de Luchtmacht behoefte ontstaan voor aanvullende expertise op het gebied van drink -en afvalwater. Om in deze behoefte te voorzien is een cursusboek geschreven en een 5 daagse training Operationeel Waterbeheer gegeven. De cursus geeft een overzicht van specifieke Norm en Regelgeving, Basis Waterkennis, Waterzuiveringtechniek, Waterproductiemiddelen en de Dagelijkse Praktijk. De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een apparatuurdeel in een nagebootste veldsituatie.


OTV-Rossmark (eigendom van Veolia Water)
harnaschpolder okt05 kleinIn de Harsnaschpolder nabij Den Haag is de grootste afvalwaterzuivering van Nederland gebouwd. Het private consortium Delfluent B.V. gaat hem 30 jaar bedienen in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. All-round interim technoloog Michiel A. Doude van Troostwijk is op dit moment als lid van het Commissioning team onderandere betrokken bij zowel testen als dagelijkse operations en optimalisatie, maar ook: training personeel, opstellen/bijwerken manuals en onderhouden van interne en externe contacten.
KLIK HIER VOOR FOTO’S VAN HARNASCHPOLDER (ENGELS)


Ovivo Water (Christ Holland) – Tunesië
sonedeCommisioning en opstart van een grote RO drinkwaterinstallatie voor Sonede, het drinkwaterbeddrijf van Tunesië. Christ leverde 11 jaar geleden al drie vergelijkbare lijnen. In tegenstelling tot andere RO’s in Tunesië draait deze zonder noemenswaardige problemen. Met de oorspronkelijke membranen!!
Christ / Sonede tevens voorstellen gedaan hoe de voorbehandeling en PLC nog beter kunnen draaien.
KLIK HIER VOOR EEN VERSLAG


OTV-Rossmark (Veolia Water)
Michiel A. Doude van Troostwijk opens Harnaschpolder WWTP inlet valveVoor de Haagse regio wordt een geheel nieuwe afvalwaterzuivering gebouwd. Na opstarten zal deze de komende 30 jaar door de private partij Delfluent Services B.V. worden bedreven. Waterdokter.nl verzorgt de liaison en technische interpretaties tussen het opstart- en bouwteam en de vergunning verlenende instanties. Mogelijk benodigde aanpassingen/toevoegingen in de vergunning voor de test en opstartfase kunnen zo in een vroeg stadium worden onderkend en uitgevoerd. Ook is veel contact met de uiteindelijke operator van de plant over vergunningen, procedures etc. om testfase en werkelijk bedrijf zo soepel mogelijk in elkaar over te laten lopen.
KLIK HIER VOOR FOTO’S van HARNASCHPOLDER (ENGELS)


Nalco Europe
Concultancy support tijdens de introductie van Nalco 3D Trasar technologie.
(Tijdens het dienstverband in de jaren 90 met Nalco was Michiel betrokken bij de introductie van de eerste versie van Nalco Trasar.)


Wetenschappelijke begeleidingscommissie Loosdrechtse Plassen
Gaandeweg is de waterkwaliteit van de plassen zichtbaar verslechterd.
B&W van de gemeente Wijdemeren heeft de commissie geïnstalleerd en haar gevraagd te adviseren over mogelijke oplossingen.
Waterdokter.nl brengt haar hands-on expertise  op vlak van nutriënten verwijdering en natuur conservering in.


Eigen Research: Optimalisatie Effluent Coagulatie
foto sw1 jar-testerIn de drinkwaterwereld en de industrie wordt onder andere uit oppervlaktewater drinkwater en proceswater bereid. Als eerste stap wordt meestal een fysisch/chemische scheiding uitgevoerd waarbij veelal chemische hulpstoffen worden ingezet om gesuspendeerd en zwevend materiaal grotendeels te kunnen verwijderen.
Waterdokter .nl heeft eigen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een geoptimaliseerde fysisch/chemische scheiding en de daarbij behorende operationele verbeteringen en financiële besparingen.

5 Case Studies over het optimaliseren van oppervlaktewaterzuiveringen zijn beschikbaar.
KLIK HIER VOOR DE CASE STUDIE VAN 5 OPPERVLAKTEWATERZUIVERINGEN
De deel-resultaten van dit onderzoek zijn in H2O gepubliceerd.
KLIK HIER OM DE H2O PUBLICATIE TE DOWNLOADEN.
Naar aanleiding van dit onderzoek en publicatie, hebben een aantal bedrijven hun systemen aangepast en produceren zij beter water tegen een lager milieubelasting met chemicalien.


Reststoffenunie
Als extern adviseur een van de klanten van Reststoffenunie geadviseerd rondom milieu- en technische zaken bij het mechanisch ontwateren van drinkwaterslib.


Stichting Wateropleidingen
De stichting maakt en geeft trainingen aan personeel in de publieke watersector.
Waterdokter.nl herschreef een wateropleiding. en was betrokken bij brainstormsessie over het opzetten van een Asset Management cursus.


Water Specialist Defensie
op container kNa het volgen van een militaire opleiding aan de KMA te Breda, is Michiel A. Doude van Troostwijk als Functioneel Specialist aangesteld bij het Reservepersoneel van de Koninklijke Landmacht in de rang van Luitenant-Kolonel. Voor Defensie zal hij in wederopbouw gebieden verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de drinkwater situatie. Hij bemoeit zich niet met de militaire operatie, alleen met de humanitaire kant. Denk aan opstarten / optimaliseren van de lokale drinkwatervoorziening, trainen lokaal personeel of uitstippelen beleid. Voor de Genie tijdens Operation Heroic Engineer in Duitsland is de drinkwaterapparatuur van de Litouwers en Hongaren geëvalueerd (zie foto, boven op een Zenon membraan unit)


Waternet (Gemeente Waterleidingen Amsterdam)
loe coagn overzicht w-o Interim Process Engineer bij de productie afdeling. Optimalisatie van het coagulatie en onthardingsproces. Voor de coagulatie zie het elders vermelde eigen onderzoek, dit borduurde voort op het eerder door Michiel bij Waternet uitgevoerde coagulatie onderzoek (o.a. jar-testen). Geadviseerd de uit de ontharder komende kalkkorrels ter plekke te breken, fractioneren en deels als voeding terug de reactor in te sturen. Dit spaart niet alleen zand als entmateriaal, het levert ook een 100% kalkproduct op. Dit zuivere product heeft een hogere marktwaarde dan een kalkkorrel waarin een zandkorrel zit. Waternet werkt aan implementatie.


Unicef, Irak
clarifier Iraq 78dpiConsultant “Food for oil program UN”. Optimalisatie van drinkwaterproduktie processen, oa middels begeleiding praktijkproeven, controle voortgang installatie nieuwe apparatuur en hands-on operator training. De capaciteit van ene installatie kan vaak gemakkelijk met minimaal 30% worden verhoogd.
Beoordeling efficiency van nieuwe analytische apparatuur.
Schrijven van een praktische trainingmanual over drinkwaterproductie voor bedienend personeel.


Rode Kruis, Kosovo
In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Inventarisatie drinkwater en sanitatie situatie in Kosovo. In gang zetten revisie pompstation, verbeteren van twee waterbronnen, aanleg drinkwaterdistributie netwerk in een dorp.


Umgeni Water & Spirit of Adventure, Zuid-Afrika
Ondersteunen lokaal personeel bij de dagelijkse bediening van een lokaal drinkwaterstation. Geven van leiderschapscursussen volgens Covey op dezelfde locatie.


Nalco, Benelux & USA
nalco arc snachtsIn de jaren 90 adviseur en specialist op het gebied van veldproeven, proefinstallatie proeven en optimalisaties van dagelijkse waterbehandelingsprocessen (stoomketel, koeltoren, proceswaterbereiding of afvalwaterzuivering). Ontwerpen van een mobiele proefinstallatie (500.000 Euro) voor waterhergebruik studies in de europese industrie, Nalco Recycle center geheten.
Projecten gedaan bij: Avebe, Philips, Heijmans Milieutechniek, AKZO, Norit, Nam, Shell, Campina, Texaco Houston (USA), Tampa Electric (USA), Q8, Parenco, Mc Cain, AMC Ziekenhuis, Ten Cate en diverse slachterijen.
KLIK HIER VOOR FOTO’S NALCO ADVANCED RECYCLE CENTER (ENGELS)
(foto: Michiel DvT runt Nalco’s Advanced Recycle Center in Tampa USA)


Telecom
Acquisitie van dakruimte en ontwerp/bouw supervisie van GSM infrastructuur (BTS & BSC) voor Telfort, KPN en Nokia/Ben. Na het volgen van een opleiding tot RF radioplanner voor KPN gewerkt aan herontwerp van antenneopstellingen. (Waterdokter.nl is NIET meer beschikbaar als RF planner omdat hij dat werk niet uitdagend genoeg vond.) Gedurende deze projecten bleek algemene kennis van constructie, electronica, veiligheid, klantenservice, GIS e.d. niet allen erg nuttig, ze is ook verder uitgebreid.


Constructie
Betrokken bij verscheidene restauratie- en bouwprojecten, in rollen variërend van opdrachtgever, opzichter tot bouwvakker.