Projecten

Waterdokter.nl is weer terug in water!
Na jaren natuurbeheer……. Zie referenties.

Hofstede Sterreschans (Natuurbeheer & Exploitatie)
aanzicht boerderij over brandvijverVanaf 2015:
Eerder, zie REFERENTIE.
Sinds 9 september 2015 directeur Hofstede Sterreschans B.V.
Eindverantwoordelijk voor beheer, onderhoud, restauratie hoeve en realisatie toekomstplannen. Hobby werd vanaf 2010 gaandeweg ruim 1500 uur werk per jaar……., waardoor ‘het echte waterwerk’ naar de achtergrond raakte. De hoeve-restauratie is af, nu nog verhuurd krijgen vraagt in 2020 nog  aandacht.
In 2019 was ik al weer actief, rond midden 2020 word ik graag nog ‘water-actiever’!

In november 2017 verscheen er een leuk artikel over Hofstede Sterreschans in het blad Arcadie. KLIK HIER voor dit artikel.

Nadat een baanbrekende juridische procedure was gewonnen, kwam de boerderij mei 2015 beschikbaar. Michiel initieerde en leidde dit traject samen met pacht-advocaat Snijders. KLIK HIER voor een artikel over dit historische vonnis.

De restauratie van de hoeve startte eind 2015 en blijkt veel complexer en daarmee tijdrovender te zijn dan oorspronkelijk ingeschat. De provincie Utrecht heeft een significante subsidie bijdrage uit haar Parelfonds gegeven. Begeleiding restauratie blijkt een nabij full-time job te zijn.

Voorbeeldjes.
Wat doe je als blijkt dat eigenlijk het hele dak is weg gerot? Alle mooie oude sporen vervangen, of verzin je iets slims? Bovenop de oude sporen werd een super stijve sandwhich constructie gemaakt, die de feitelijke draagkracht over neemt en ook de isolatie kon bevatten. Daarmee heeft het dak grotendeels de oude looks, maar wel een Rc van 4,5! (Er zijn niet veel monumenten met een dergelijk goed geisoleerd dak.)
Je laat 200m2 schuimbetonvloer leggen, lees de boerderij volblubberen. Na opdrogen staan her en der ‘schuimpaddestoelen’ , met daaronder weinig draagkracht. Er blijkt vermoedelijk een foute partij cement geleverd (drama voor leverancier) en kan de vloer er grotendeels weer uit. Zeer tijdrovend, voorzichtigheid geboden, op de bodem lag voor een vermogen aan nieuwe leidinginfrastructuur…. zucht….

Blijven lachen!

Afronding restauratie eind K2 2018.
De uit 1760 stammende hoeve en 2 bijgebouwen zijn dan van modern comfort voorzien, met behoud van de oorspronkelijke uitstraling. Denk aan goed isoleren (dak Rc=4,5, muren Rc=3, vloeren Rc=4), vloerverwarming, data, alarm etc.

> 2015 Een rentmeester werkt aan de realisatie van  gemaakte plannen (herbestemming boerderij tot zakelijker verhuur en realiseren bouwruimte onder erfpacht). Michiel begeleidt dit traject part-time.

Hoofddoel van dit alles is instandhouding van dit voor publiek opengestelde Rijksmonument, o.a.door financiele zelfvoorzienendheid in inkomsten te realiseren. www.hofstedesterreschans.nl


Watertechnologieontwikkeling

newton“Alle grote ontdekkingen zijn begonnen met een gewaagde veronderstelling.” (Isaäc Newton, Natuurkundige, 1690)

Michiel werkte voor de ‘Food for Oil Deal van de Verenigde Naties in Irak. Daar zag hij veel vroegtijdig uitgevallen drinkwaterproductieapparatuur. Reden was vaak gebrek aan chemicalien, kapotte doseerpompjes, kleppen of membranen. Dat kan anders, zo wist hij……

Na deze ervaring in Irak bedacht Waterdoker.nl het concept van ‘fool proof’ waterproductie-apparatuur. Deze apparaten zijn niet afhankelijk van moeilijk verkrijgbare reserveonderdelen of chemicalien. Zij kunnen altijd op locatie worden gerepareerd en onderhouden.
De laatste jaren zijn membraaninstallaties steeds populairder geworden. Daar bediening van deze installaties specifieke kennis en onderhoud vereist en de membraanmodules na ernstige vervuiling vaak niet meer zijn te reinigen, is hier vanaf gezien.
De wel toe te passen technologie is een combinatie van slim aangepaste conventionele techniek en nieuwe innovatieve betrouwbare technieken. Door middel van het innovatieve deel kunnen medicijnresten/bestrijdingsmiddelen in 1 stap worden verwijderd. Waterdokter.nl noemt dit DAOP, oftwel Direct Advanced Oxidation Process.
einsteinIn 2008 en 2010 is middels een WBSO nader onderzoek verricht. Nu het ‘natuurwerk’ op afstand is geplaatst, kan en wil Waterdokter.nl deze technologieontwikkeling in 2015 voortvarend oppakken.
Partners zijn van harte welkom!

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je had”. (Albert Einstein)