Contact

Beschikbaarheid
De restauratie van de boerderij van Hofstede Sterreschans bleek complexer dan aanvankelijk gedacht en is flink uitgelopen. Hij is december 2018 opgeleverd.
Waterdokter.nl is tot zomer 2019 aan het werk, na de zomer weer tijd.

Waterdokter .nl
ing. Michiel A. Doude van Troostwijk
Sterrenbos 79
3511 ET Utrecht

Nevenvestiging:
Hofstede Sterreschans
Rijksstraatweg 7
3631 AA Nieuwersluis

M.Doude@waterdokter.nl

T: 030-2342225
M: 06-52612488
Skype: Waterdokter.nl

Privacy policy
Waterdokter.nl deelt geen bij ons beschibare gegevens met derden.
Vertrouwelijkheid is bij Waterdokter.nl de standaard.
Rond 31 januari van elk jaar ontvangen relaties van Waterdokter.nl een nieuwjaarsgroet per MailChimp, met daarbij de mogelijkheid tot afmelding.